KIS-stugan

Från och med 1 juni 2019 upphörde uthyrning av Köpings IS klubbstuga.

Då föreningens verksamhet breddats kommer den att användas av Köpings IS egna verksamhet.

Långtidskontrakt med Köpings FF av deras kanslifunktion och Köpings kommun av omklädningsdelen och förråd kommer att fortsätta som tidigare.